Ny Avhendingslov gir tryggere bolighandel

1. januar 2022 trer nye bestemmelser i avhendingslova i kraft. En ny avhendingslov gir tryggere bolighandel og skal sørge for at informasjonen om boligen før salg skal være klar og tydelig. På denne måten reduserer vi sjansen for at kjøper oppdager avvik senere og tvister unngås.

Avhendingsloven gir tryggere bolighandel. Foto: Getty Images

– En ny avhendingslov gjør at både eiendomsmeglerbransjen, boligselgere og boligkjøpere vil tjene på dette, mener advokat Johan Mettevoll fra Advokatfirma Mettevoll AS.
Den nye avhendinglsoven gir tryggere bolighandel og boligkjøpere større rettigheter. – Den nye loven krever langt mer detaljerte opplysninger enn tidligere. Forskriftens krav til innhold og utførelse av tilstandsrapportene vil resultere i bedre informasjon om boligene i forkant av salg, forklarer han.

Frem til nå er de de fleste boliger solgt «som de er» for vanlige boligkjøpere. Dette innebærer at det går tydelig frem av kjøpekontrakten at boligen selges med et slikt forbehold fra selgers side. I prinsippet vil mangler ved boliger som er solgt «som de er» være kjøpers risiko. Dette blir det altså nå slutt på.

Ønskes velkommen av alle parter

Denne lovendringen var nødvendig, da det vil redusere antall reklamasjoner og tvister, påpeker Mettevoll. – Både eiendomsmeglerbransjen, boligselgere og boligkjøpere vil tjene på dette. Denne loven vil gi boligselgere et incentiv til å innhente mer nøyaktig og presis informasjon om boligens tilstand ved boligsalg.

Man kan altså ikke lenger selge boligen som «den er». Nå kreves det at det oppgis tilstrekkelig informasjon. Her kan selger få hjelp av eiendomsmegler og en bygningssakkyndig. Det stilles klare krav til innholdet i tilstandsrapporten, i tillegg til kvaliteten i tilstandsanalysene. Bygningssakkyndige blir også mer ansvarlig for innholdet i rapporten og det kan ikke tas forbehold eller unnlate å oppfylle de kravene som forskriften tilsier. I den nye tilstandsrapporten stilles altså bygningssakkyndig mer til ansvar for dårlig utført arbeid og eventuelle feilvurderinger. I fremtiden ligger også muligheten for at det stilles kompetansekrav til bygningssakkyndige, til stede.

En av de vanligste manglene ved et boligkjøp, er fukt- eller vannskade på badet. Det holder ikke lenger å si at «badet er gammelt og bør byttes». Er det oppdaget eventuelle skader, skal dette oppgis helt klart. For eksempel: «Det er påvist fukt i hjørnet i dusjen» eller «Sprukket flis på gulvet ved badekaret».

– Den nye avhendingsloven gir tryggere bolighandel og boligkjøpere større rettigheter, sier Johan Mettevoll. – Den nye loven krever langt mer detaljerte opplysninger enn tidligere. Forskriftens krav til innhold og utførelse av tilstandsrapportene vil resultere i bedre informasjon om boligene i forkant av salg. Vi har tidligere skrevet om den nye avhendingsloven her.

Megler må sette seg inn i tilstandsrapporten

En ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel for alle parter. For megleren betyr dette at vedkommende må lese nøye igjennom tilstandsrapporten, og ikke bare legge denne ved prospektet. Megler skal ta ut de vesentligste avvikene og formidle disse i salgsdokumentene, og får en viktig oppgave ved å beskrive boligen på en måte som gjengir hva en kjøper reelt kan forvente.  – Finner man noe som må utbedres eller annen negativ informasjon, må dette trekkes frem, understreker Mettevoll. Han mener at vi nå vil unngå mange tvister som krever masse tid og ressurser for både eiendomsmeglere, boligkjøpere, boligselgere og forsikringsselskaper.

Boligkjøperen er vinneren

Den nye forskriften gir boligkjøpere økte rettigheter og et bedre beslutningsgrunnlag ved en eventuell budrunde. Men, på samme måte som at selger holdes mer ansvarlig for å innhente nok informasjon om boligens tilstand, er boligkjøper ansvarlig for å sette seg inn i opplysningene i tilstandsrapporten.

Vi jobber hele tiden med å gi deg oppdatert informasjon om regler og alt som omhandler bolig. Vi skrev nylig også en artikkel om reglene for korttidsutleie. Den kan du lese her.

Kilder: Norsk Eiendomsmeglerforbund,