Fortsatt oppgang i boligprisene i mai

Aleksander Buvarp og Silje Leikvold i Lokalmegleren Fosen

Boligprisene steg med 0,8 prosent i mai 2023. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 7,7 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 680 291 kroner ved utgangen av mai.

–Boligprisene her til lands har nå steget fem måneder på rad. Det bygges rett og slett for få nye boliger, og det påvirker totaltilbudet i markedet. Det er samtidig stadig vekst i tilflytting til de store byene og kommunene rundt. Samlet gir dette press på boligmarkedet, sier Silje Leikvold i Lokalmegleren Fosen.

– Boligmarkedet er mindre sensitivt for rentehevinger enn først antatt og i bruktmarkedet er det høye volum både når det gjelder salg og signeringer. Vi ser samtidig at salgstiden er litt lengre nå enn i fjor, selv om det her naturlig nok er stor variasjon i vårt langstrakte land, fortsetter Leikvold.

Regional prisutvikling

– Boligprisene fortsatte å stige i mai, men veksttakten er noe svakere enn de siste månedene, hvor det også var sterk vekst i de sesongkorrigerte prisene. I mai er de sesongkorrigerte prisene uendret, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Det er solgt mange boliger i mai, og så langt i år er det omsatt flere bruktboliger i Norge enn på samme tid i 2022. Det har også vært stor vekst i antall nye bruktboliger på markedet gjennom måneden. Det tilsier en mer moderat utvikling i boligprisene månedene fremover, sier han.

– Så langt i år har boligprisene steget langt mer enn alle trodde ved inngangen til året. Med et normalt konjunkturforløp med fallende priser gjennom høsten vil vi trolig ende med en oppgang på 3-4 prosent i 2023. Det vil likevel bety et realboligprisfall, hvis ikke konsumprisindeksen kommer mye ned fremover, sier Lauridsen.

Stort volum

I mai ble det solgt 10.297 boliger i Norge, noe som er 1,3 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 39.591 boliger i Norge, noe som er 2 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I mai ble det lagt ut 12.869 boliger for salg i Norge, noe som er 9,9 prosent flere enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 43.965 boliger i Norge, noe som er 3 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Omsetningsvolumet har tatt seg opp gjennom våren og det samme har tilbudssiden. Vi venter fortsatt god aktivitet i bruktboligmarkedet fremover, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i mai ned fra 40 dager i april. Rasket salgstid hadde Stavanger med 20 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 58 dager.

Sterkest i Kristiansand og Stavanger

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Romerike hvor prisene steg med 1,1 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bodø m/Fauske med en sesongkorrigert nedgang på 1 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 12,5 og 11,8 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 4,4 prosent.

– Så langt i år skiller Kristiansand og Stavanger m/omegn seg ut med stor vekst i boligprisene. Kristiansand har lenge hatt et prisnivå godt under de øvrige mellomstore byene i Norge. Nå er imidlertid prisnivået i Kristiansand i ferd med å komme opp på samme nivå som de øvrige byene i Norge, sier Lauridsen.

– Dessverre er nyboligsalget fortsatt svært svakt. Forhåpentligvis vil den gode utviklingen i bruktboligmarkedet på et tidspunkt også smitte over i nyboligmarkedet, forutsatt at utbyggerne får kontroll over kostnadene. Det er et behov for boligene som nå ikke blir bygget, og det høyst nødvendig å bygge tilstrekkelig med boliger i Norge, så vi unngå ubalanser i boligmarkedet lenger frem i tid, avslutter Lauridsen.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS