Svak utvikling i boligprisene i august

Boligprisene steg med 0,4 prosent i august 2023. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,6 prosent.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 5,7 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 543 487 kroner ved utgangen av august.

 – Etter et halvår med en sterk økning i boligprisene hadde august en svak stigning på 0,4 prosent. At økningen ikke har vært høyere enn dette er en helt naturlig respons på rentehevingene fra Norges Bank, sier Marianne Garang, administrerende direktør i &Partners Eiendomsmegling.

– Det kan se ut som folk tror markedet er dårligere enn det faktisk er. Den høye inflasjonen og renteøkningen har gjort oss spente på utviklingen utover høsten, og vi ser folk kan være litt avventende. Samtidig har det blitt solgt flere boliger så langt enn på samme tid i fjor. Vi går uansett en spennende høst i møte, avslutter Garang. 

Regional prisutvikling

– Boligprisene steg 0,4 prosent i august, noe som er den svakeste august-måneden boligprisstatistikkens historie. Renteøkningene begynner nå bite på boligprisene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. 

– Vi venter en svakere utvikling i boligprisene utover høsten, og det er ikke usannsynlig at vi vil få et tilsvarende forløp i boligprisene som i fjor. Høsten 2022 falt boligprisene krapt frem mot jul, før det snudde i januar med lettelsene i utlånsforskriften, sier han.

– En svak utvikling i bruktboligprisene vil forverre tilstandene i nyboligmarkedet, hvor vi nå har den svakeste utviklingen siden bankkrisen 1988-1992. Derfor må Norges Bank holde renten i ro fremover, mens finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) må avskaffe utlånsforskriften. Med normal rente og realgjeldsnedgang er begrunnelsen for utlånsforskriften falt bort, sier Lauridsen.

Stor aktivitet

I august ble det solgt 9.270 boliger i Norge, noe som er 2,6 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 64.178 boliger i Norge, noe som er 1,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I august ble det lagt ut 13.318 boliger for salg i Norge, noe som er 4,2 prosent flere enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 73.769 boliger i Norge, noe som er 5,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

This image has an empty alt attribute; its file name is Skjermbilde-2023-09-05-kl.-11.11.04-1024x551.png

– Det er markant flere boliger på bruktmarkedet nå enn i 2022 og både lagt ut og solgt så langt i år er på nivå med 2019, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i august ned fra 47 dager i juli. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 24 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 57 dager.

This image has an empty alt attribute; its file name is Skjermbilde-2023-09-05-kl.-11.11.50-1024x526.png

Tilbudssiden, tilbudssiden, tilbudssiden

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Bergen hvor prisene steg med 1,2 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Drammen m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 2,2 prosent.

This image has an empty alt attribute; its file name is Skjermbilde-2023-09-05-kl.-11.09.40-1024x361.png

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 10,4 og 9,7 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 2,7 prosent.

– Neste uke er det kommunevalg i Norge, og eiendom er et område hvor lokal-politikerne har mye makt. Hva politikerne velger å gjøre, eventuelt ikke gjøre har stor betydning for prisdannelsen i boligmarkedet.

– I særlig hovedstaden har dagens byråd ikke levert som lovet med å sørge for en stor reguleringsreserve med nye boliger. Og snarere har det gått feil vei med betydelig økning i saksbehandlingstiden. Dessverre har også Oslo en tendens til å inspirere de andre store byene i Norge på dette området, sier Lauridsen.

– Det er bare mer boligbygging som kan gi oss lavere boligpriser, og vi vil advare mot den tredje boligsektoren som både MDG, Rødt og SV har tatt til orde for. Fra våre naboland vet vi at en slik sektor kommer med en betydelig opphopning av sosiale problemer. Den norske eierlinjen er en stor suksess og må videre utvikles, men da må det bygges nok boliger. Og det er kommunalt ansvar, avslutter Lauridsen.

This image has an empty alt attribute; its file name is Skjermbilde-2023-09-05-kl.-11.12.32-1024x426.png

Kilde: Eiendom Norge